Kömür Gazı Çalışmaları: 2 Milyar Dolarlık Kabus
Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Raporu: Güvenilir Olmayan İki Milyar Dolarlık Amerikan Kömür Gazlaştırma Deneyleri Karşıt Düşünceleri Haklı Çıkarıyor

Southern Company’nin Mississipi’deki Kemper başarısızlığı ve Duke Enerji’nin Indiana’daki Edwardsport deneyi ‘önemli ve acı verici dersler’ veriyor.

7 Eylül 2017’de Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) elektrik üretmek için kömürü gazlaştırma teknolojisi hakkında yayınladığı rapora göre bu proje ticari bakımdan uygulanamaz bir durumdadır. 
 “Kömürü Gazlaştırarak Elektrik Üretme: Milyar dolarlık Başarısızlık”  raporu iki en büyük Amerikan entegre gazlaştırma kombinasyon döngüsü (Integrated Gasification Combined Cycle-IGCC) projeleri Southern Company’nin Mississipi’deki Kemper tesisi ve Duke Enerji’nin Indiana’daki Edwardsport tesisi bu yatırımlara karşıt düşünceleri kanıtlıyor.

x

 Raporun yazarı ve IEFFA’nın Kaynak planlaması ve Analiz bölümü direktörü David Schlissel açıklıyor, “Kömürü elektrik üretmek için gazlaştırma çabaları teknolojik ve finansal bakımdan büyük bir başarısızlık gösteriyor. Kemper ve Edwardsport yatırımcıları ve tüketicileri ekonomik olarak facia durumda, Edwardsport ve Kemper’den kaynaklı bir takım önemli ve acı verici dersler ortaya çıktı.”

Rapor aynı zamanda kömür gazlaştırma teknolojisinin özellikle günümüzde ne kadar zayıf bir yatırım olduğunu fiyatları hızla düşen rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarını ve doğal gaz fiyatlarının tahmin edebilir gelecekte düşük kalacağı beklentisini de göz önünde bulundurarak açıklıyor.
Raporun bulgularına göre;
·         Modern IGCC tesisleri destekçilerinin kabul etmek istediği resmi fiyattan çok daha pahalı.
·         Destekçilerinin söylediğinin aksine, IGCC tesisleri çok daha uzun sürede kuruluyor.
·         IGCC tesislerinin fazla masrafları onları yarışın dışında bırakıyor.
·         IGCC tesislerinin kömürü gazlaştırma teknolojisinin problemlerinden dolayı güvenilir değil.
·         Bu teknoloji karbondioksit yayılımını zapt etmek ve azaltmak için ekonomik olarak uygulanabilir değil.
·         IGCC tesisleri piyasadaki diğer enerji şirketleriyle, ve fiyatları hızla düşen rüzgar ve güneş enerjisi ile yarışamaz.

Schlissel’in söylediklerine göre 2000 yılından beri Amerika’da açılan 25 kömür gazlaştırma tesislerinden sadece iki tanesi (Kemper ve Edwardsport) amacına ulaşabildi. Fakat; Kemper, Mississipi’deki düzenleyici kamu hizmet kuruluşlarının baskısından dolayı amacını bırakıp doğal gaz tesisi olarak hizmet vermeye başladı. “Bu durum Edwardsport’u Amerika’daki tek kömür gazlaştırma tesisi yapıyor.”

“Edwardsport elektrik enerjisi üretmek için uygulanabilir bir yol olarak gösterilen ve temiz kömür projesi olarak reklamı yapılan ama aslında öyle olmayan tek modern tesis. Edwardsport teknolojik problemlerden dolayı tıkanmış durumda ve açılmasından dört yıl sonra bile hala düzgün bir şekilde işlemiyor. Operasyonundaki sıkıntılardan ve yapımında harcanan fazla masraftan dolayı Edwartsport’ta üretilen elektrik çok pahalı. Tesiste üretilen elektrik enerjisi Indiana’daki elektrik enerjisi fiyatından beş kat daha fazla.”

Schlissel ekliyor, “Kömür endüstrileri ve elektrik şirketleri; doğal gazın daha güvenilir ve kurulma fiyatlarının daha düşük olmasına, güneş ve rüzgar enerjilerinin daha ucuz olmasına rağmen yeni kömürü gazlaştırma projeleri önermeye devam ediyor.” Kaynaktan Türkçe’ye Çevrilmiştir

Hindistan'ın Kömürden Çıkışı: Üretim ve Tüketim Azalmaya Devam EdiyorHindistan’ın kömür üretim ve tüketimindeki artış 2015’ten beri önemli ölçüde azaldı

Energydesk/GREENPEACE’in resmi veri analizlerine göre Hindistan yıllar süren tarihi kömür büyümesinden sonra, 2015’ten bu yana kömür tüketiminde çarpıcı bir düşüşe tanık oldu.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca ülkenin kömür kullanımı ortalama olarak sadece %2,2 arttı; yıllık kömür büyüme ortalaması %6’dan fazla olan önceki 10 yıla göre sert bir düşüş yaşandı.

2011 yılında kömür tüketimi %1’den az arttı; eğer 2012 yılında %7 büyüme gözlenmemiş olsaydı, bu seviye içinde bulunduğumuz yüzyıl için rekor seviyede düşük büyümeyi ifade edecekti.  

Bu son eğilimin Hindistan’ın enerji sepetinde bir dönüm noktasına işaret edip etmediğini ya da bunun durgun ekonomik büyümenin getirdiği geçici bir kesinti olup olmadığını söylemek için henüz çok erken; ancak bunun uzun vadeli bir düşüşün başlangıcı olabileceğine dair göstergeler var.

Dünyanın en çok CO2 salan üçüncü ülkesi olan Hindistan; yüzlerce yeni kömür santrali planlayan ve tek başına küresel iklim değişikliği hedeflerini tehlikeye atan Modi hükümetiyle birlikte, yaygın olarak yeni büyük ‘kömür cephesi’ olarak görülüyor.

Ancak son zamanlarda Hindistan’daki kömür sanayisi ciddi sorunlarla karşılaştı. Ülkedeki hava kirliliği, dünyadaki en yüksek seviyede; kömür santralleri su kıtlığı ve kapasite aşımı sorunu nedeniyle öngörülen çalışma zamanının yarısı kadar çalışabildi.

Yenilenebilir enerji maliyet anlamında gittikçe daha rekabetçi oluyor ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji geçen yıl ilk kez Hindistan’ın enerji kapasitesine kömürden daha fazla katkıda bulundu.

Analiz
Energydesk/GREENPEACE’in hesaplamalarına göre Hindistan’daki kömür kullanımı son iki mali yılda ortalama %2,2 arttı – 2016 mali yılında %1,5 (14m ton) ve 2017 mali yılında %2,8 (24m ton).

Bundan önce Hindistan %12’ye varan devasa yıllık büyüme oranlarına tanık oluyordu (önemli istisna: 2011).

2000’lerin başında kömürdeki büyüme Hindistan’ın şu an tecrübe ettiğine benzer ölçüde azdı, ancak 2001 mali yılı ve 2012 mali yılındaki %2,4’lük büyüme (hükümetin resmi verilerine göre) sadece biraz daha yüksek.
Kömür tüketimi büyümesindeki yavaşlama, Coal India tarafından kontrol edilmeyen madenlerdeki üretimin kayda değer ölçüde düşmesi ve ithalattaki düşüşe ek olarak, büyük ölçüde sanayi, çimento ve demir sektörlerinin daha az yakmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Kömür satışı ve ithalat resmi verilerini kullanan ve santrallerindeki kömür stokundaki değişimle dengelenen analiz, yakın zamanda yayınlanan ve Hindistan’ın 2016’daki kömür tüketimi büyümesini %3,6 olarak belirten BP’nin istatistikleriyle çelişiyor.

Yeni Çin?
Hindistan’ın enerji profili, ekonomik dinamosu olan yoldaşı Çin’inkine dikkate değer ölçüde benziyor.

Birkaç yıl önce Çin’de kömürün hakimiyeti tartışma götürmezdi ve kömür zirveye on yıllar önce hâkim olmuştu.

Ancak kısa zaman içinde; hava kirliliği krizi, yavaşlayan enerji talebi artışı, kömür projelerine yapılan aşırı yatırım ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki ani artış, çok etkili bir değişime kılavuzluk etti.

Çin’in kömür tüketimi üç yıldır azalmaya devam ediyor.

Bu Hindistan’da henüz gerçekleşmedi ancak ufukta önemli bir değişimin olacağının sinyalleri mevcut- ülkenin kömür ikmal ağı daralıyor, Hindistan Merkezi Elektrik Teşkilatı önümüzdeki on yıl için yeni kömür santrallerine ihtiyaç duyulmadığını ve 37GW’lık eski kömür santrallerinin kapatılabileceğini belirtti. Ayrıca Coal India da artık çalıştırılması uygun olmayan 37 madeni kapatmayı planlıyor.

Tüm bunlar olurken yenilenebilir enerji patlıyor: Hindistan 2016 Nisan-2017 Mart süresince kömürden (~8 GW) daha çok rüzgâr, güneş ve başka yenilenebilir enerji sistemleri (~12 GW) kurdu.

Geçen yılla karşılaştırıldığında yenilenebilir enerji Nisan’16 - Mart’17 döneminde, yeni nesil enerjinin yaklaşık %26’sına ya da ¼’ünden fazlasına tekabül ediyor.

Önümüzdeki mali yılda ilave olarak 12-15 GW’lık güneş ve rüzgâr enerjisinin sisteme eklenmesi ihtimaliyle durumunun daha da çok değişmesi olası.


Kaynak: Energydesk/GREENPEACE, http://energydesk.greenpeace.org/2017/08/02/india-coal-
growth-slows/