Hindistan'ın Kömürden Çıkışı: Üretim ve Tüketim Azalmaya Devam EdiyorHindistan’ın kömür üretim ve tüketimindeki artış 2015’ten beri önemli ölçüde azaldı

Energydesk/GREENPEACE’in resmi veri analizlerine göre Hindistan yıllar süren tarihi kömür büyümesinden sonra, 2015’ten bu yana kömür tüketiminde çarpıcı bir düşüşe tanık oldu.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca ülkenin kömür kullanımı ortalama olarak sadece %2,2 arttı; yıllık kömür büyüme ortalaması %6’dan fazla olan önceki 10 yıla göre sert bir düşüş yaşandı.

2011 yılında kömür tüketimi %1’den az arttı; eğer 2012 yılında %7 büyüme gözlenmemiş olsaydı, bu seviye içinde bulunduğumuz yüzyıl için rekor seviyede düşük büyümeyi ifade edecekti.  

Bu son eğilimin Hindistan’ın enerji sepetinde bir dönüm noktasına işaret edip etmediğini ya da bunun durgun ekonomik büyümenin getirdiği geçici bir kesinti olup olmadığını söylemek için henüz çok erken; ancak bunun uzun vadeli bir düşüşün başlangıcı olabileceğine dair göstergeler var.

Dünyanın en çok CO2 salan üçüncü ülkesi olan Hindistan; yüzlerce yeni kömür santrali planlayan ve tek başına küresel iklim değişikliği hedeflerini tehlikeye atan Modi hükümetiyle birlikte, yaygın olarak yeni büyük ‘kömür cephesi’ olarak görülüyor.

Ancak son zamanlarda Hindistan’daki kömür sanayisi ciddi sorunlarla karşılaştı. Ülkedeki hava kirliliği, dünyadaki en yüksek seviyede; kömür santralleri su kıtlığı ve kapasite aşımı sorunu nedeniyle öngörülen çalışma zamanının yarısı kadar çalışabildi.

Yenilenebilir enerji maliyet anlamında gittikçe daha rekabetçi oluyor ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji geçen yıl ilk kez Hindistan’ın enerji kapasitesine kömürden daha fazla katkıda bulundu.

Analiz
Energydesk/GREENPEACE’in hesaplamalarına göre Hindistan’daki kömür kullanımı son iki mali yılda ortalama %2,2 arttı – 2016 mali yılında %1,5 (14m ton) ve 2017 mali yılında %2,8 (24m ton).

Bundan önce Hindistan %12’ye varan devasa yıllık büyüme oranlarına tanık oluyordu (önemli istisna: 2011).

2000’lerin başında kömürdeki büyüme Hindistan’ın şu an tecrübe ettiğine benzer ölçüde azdı, ancak 2001 mali yılı ve 2012 mali yılındaki %2,4’lük büyüme (hükümetin resmi verilerine göre) sadece biraz daha yüksek.
Kömür tüketimi büyümesindeki yavaşlama, Coal India tarafından kontrol edilmeyen madenlerdeki üretimin kayda değer ölçüde düşmesi ve ithalattaki düşüşe ek olarak, büyük ölçüde sanayi, çimento ve demir sektörlerinin daha az yakmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Kömür satışı ve ithalat resmi verilerini kullanan ve santrallerindeki kömür stokundaki değişimle dengelenen analiz, yakın zamanda yayınlanan ve Hindistan’ın 2016’daki kömür tüketimi büyümesini %3,6 olarak belirten BP’nin istatistikleriyle çelişiyor.

Yeni Çin?
Hindistan’ın enerji profili, ekonomik dinamosu olan yoldaşı Çin’inkine dikkate değer ölçüde benziyor.

Birkaç yıl önce Çin’de kömürün hakimiyeti tartışma götürmezdi ve kömür zirveye on yıllar önce hâkim olmuştu.

Ancak kısa zaman içinde; hava kirliliği krizi, yavaşlayan enerji talebi artışı, kömür projelerine yapılan aşırı yatırım ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki ani artış, çok etkili bir değişime kılavuzluk etti.

Çin’in kömür tüketimi üç yıldır azalmaya devam ediyor.

Bu Hindistan’da henüz gerçekleşmedi ancak ufukta önemli bir değişimin olacağının sinyalleri mevcut- ülkenin kömür ikmal ağı daralıyor, Hindistan Merkezi Elektrik Teşkilatı önümüzdeki on yıl için yeni kömür santrallerine ihtiyaç duyulmadığını ve 37GW’lık eski kömür santrallerinin kapatılabileceğini belirtti. Ayrıca Coal India da artık çalıştırılması uygun olmayan 37 madeni kapatmayı planlıyor.

Tüm bunlar olurken yenilenebilir enerji patlıyor: Hindistan 2016 Nisan-2017 Mart süresince kömürden (~8 GW) daha çok rüzgâr, güneş ve başka yenilenebilir enerji sistemleri (~12 GW) kurdu.

Geçen yılla karşılaştırıldığında yenilenebilir enerji Nisan’16 - Mart’17 döneminde, yeni nesil enerjinin yaklaşık %26’sına ya da ¼’ünden fazlasına tekabül ediyor.

Önümüzdeki mali yılda ilave olarak 12-15 GW’lık güneş ve rüzgâr enerjisinin sisteme eklenmesi ihtimaliyle durumunun daha da çok değişmesi olası.


Kaynak: Energydesk/GREENPEACE, http://energydesk.greenpeace.org/2017/08/02/india-coal-
growth-slows/


Paylaş

Benzer Yayınlar