Kömür Gazı Çalışmaları: 2 Milyar Dolarlık Kabus
Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Raporu: Güvenilir Olmayan İki Milyar Dolarlık Amerikan Kömür Gazlaştırma Deneyleri Karşıt Düşünceleri Haklı Çıkarıyor

Southern Company’nin Mississipi’deki Kemper başarısızlığı ve Duke Enerji’nin Indiana’daki Edwardsport deneyi ‘önemli ve acı verici dersler’ veriyor.

7 Eylül 2017’de Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) elektrik üretmek için kömürü gazlaştırma teknolojisi hakkında yayınladığı rapora göre bu proje ticari bakımdan uygulanamaz bir durumdadır. 
 “Kömürü Gazlaştırarak Elektrik Üretme: Milyar dolarlık Başarısızlık”  raporu iki en büyük Amerikan entegre gazlaştırma kombinasyon döngüsü (Integrated Gasification Combined Cycle-IGCC) projeleri Southern Company’nin Mississipi’deki Kemper tesisi ve Duke Enerji’nin Indiana’daki Edwardsport tesisi bu yatırımlara karşıt düşünceleri kanıtlıyor.

x

 Raporun yazarı ve IEFFA’nın Kaynak planlaması ve Analiz bölümü direktörü David Schlissel açıklıyor, “Kömürü elektrik üretmek için gazlaştırma çabaları teknolojik ve finansal bakımdan büyük bir başarısızlık gösteriyor. Kemper ve Edwardsport yatırımcıları ve tüketicileri ekonomik olarak facia durumda, Edwardsport ve Kemper’den kaynaklı bir takım önemli ve acı verici dersler ortaya çıktı.”

Rapor aynı zamanda kömür gazlaştırma teknolojisinin özellikle günümüzde ne kadar zayıf bir yatırım olduğunu fiyatları hızla düşen rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarını ve doğal gaz fiyatlarının tahmin edebilir gelecekte düşük kalacağı beklentisini de göz önünde bulundurarak açıklıyor.
Raporun bulgularına göre;
·         Modern IGCC tesisleri destekçilerinin kabul etmek istediği resmi fiyattan çok daha pahalı.
·         Destekçilerinin söylediğinin aksine, IGCC tesisleri çok daha uzun sürede kuruluyor.
·         IGCC tesislerinin fazla masrafları onları yarışın dışında bırakıyor.
·         IGCC tesislerinin kömürü gazlaştırma teknolojisinin problemlerinden dolayı güvenilir değil.
·         Bu teknoloji karbondioksit yayılımını zapt etmek ve azaltmak için ekonomik olarak uygulanabilir değil.
·         IGCC tesisleri piyasadaki diğer enerji şirketleriyle, ve fiyatları hızla düşen rüzgar ve güneş enerjisi ile yarışamaz.

Schlissel’in söylediklerine göre 2000 yılından beri Amerika’da açılan 25 kömür gazlaştırma tesislerinden sadece iki tanesi (Kemper ve Edwardsport) amacına ulaşabildi. Fakat; Kemper, Mississipi’deki düzenleyici kamu hizmet kuruluşlarının baskısından dolayı amacını bırakıp doğal gaz tesisi olarak hizmet vermeye başladı. “Bu durum Edwardsport’u Amerika’daki tek kömür gazlaştırma tesisi yapıyor.”

“Edwardsport elektrik enerjisi üretmek için uygulanabilir bir yol olarak gösterilen ve temiz kömür projesi olarak reklamı yapılan ama aslında öyle olmayan tek modern tesis. Edwardsport teknolojik problemlerden dolayı tıkanmış durumda ve açılmasından dört yıl sonra bile hala düzgün bir şekilde işlemiyor. Operasyonundaki sıkıntılardan ve yapımında harcanan fazla masraftan dolayı Edwartsport’ta üretilen elektrik çok pahalı. Tesiste üretilen elektrik enerjisi Indiana’daki elektrik enerjisi fiyatından beş kat daha fazla.”

Schlissel ekliyor, “Kömür endüstrileri ve elektrik şirketleri; doğal gazın daha güvenilir ve kurulma fiyatlarının daha düşük olmasına, güneş ve rüzgar enerjilerinin daha ucuz olmasına rağmen yeni kömürü gazlaştırma projeleri önermeye devam ediyor.” Kaynaktan Türkçe’ye Çevrilmiştir

Paylaş

Benzer Yayınlar