Eskişehir’e Kömür Santrali Dikme!


Eskişehir’in 25 km dibine, en verimli topraklarına, şehir merkezinde Tepebaşı ilçesine bir kömürlü termik santral kurulması planlanıyor.

Termik santral her sene 6,3 milyon ton kömür yakacak. Bu tüm Eskişehir'de bir senede tüketilen kömürün neredeyse 100 katı. 35 senede santralin ömrü bittiğinde 50 milyon ton kül ve cüruf Eskişehir’in topraklarında birikmiş olacak. 

Elektrik üretimi için kömür kullanımı Türkiye’de her yıl 3000 insanın erken ölümüne neden oluyor. 

Hava kirliliği, insan ömrünü 10 yıl kısaltıyor, akciğer kanseri, koah, felç ve çocuklarda otizme neden oluyor. 

Termik santral ve kömür ocağının Eskişehir'in en verimli ovası Alpu’ya kurulması planlanıyor. 

Kömürün yakılmasıyla ortaya çıkan emisyonlar asit yağmurlarına neden oluyor, ağır metal içeren küller, suda, havada, toprakta birikiyor. Kömür madenciliği başlarsa yeraltındaki su boşaltılacak, tarımın suyu bitecek, tarım alanlarında sulu tarım imkanı kalmayacak. Santral, Eskişehir’in, domatesin, buğdayın, pancarın suyunu emecek, tarım susuz kalacak.

Ne istiyoruz?
Temiz hava, uzun ömür 
Sağlıklı, temiz gıda
Verimli tarım alanlarımızı, çiftçimizi, toprağımızı, gıdamızı korumak
Enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlayarak enerji ihtiyacımızı azaltmak
Eskişehir'in yenilenebilir enerji potansiyelinin belirlenmesi ve bu yatırımların önceliklendirilmesi

Eskişehir’de termik santral ve kömür ocağı projesi için çevresel etki değerlendirme süreci başladı. 
İtirazlarımızı ileterek tarım alanlarımızı, sağlığımızı, Eskişehir’i termik tehdidine karşı koruyabiliriz. 

Ne yapabiliriz?
İmza kampanyasına destek verebiliriz: bit.ly/EskişehiriÜzme
Tüm partilerin milletvekillerine ulaşarak Eskişehir'de termik santral istemediğimizi iletebiliriz.
Cemal Okan Yüksel: 0312 420 56 20 
Emine Nur Günay: 0312 420 64 10
Gaye Usluer: 0312 420 60 56 
Harun Karacan: 0312 420 58 26
Nabi Avcı: 0312 420 56 00
Utku Çakırözer: 0312 420 59 84

İtiraz dilekçesine imza atmak için: Eskişehir TEMA Evi, Zeytinoğlu Cad. Fırın Sok. 8/1 Odunpazarı

Paylaş

Benzer Yayınlar