Gündemden Haberler / Haziran

 

4 Haziran 2021 – Romanya Kömürden Aşamalı Olarak Çıkacak

Kömürden çıkış yolunda büyük adımlar atan Romanya, ülkenin resmi iyileşme planına göre, 2022 yılının ortasına kadar kömür madenlerinin kapatılmasına yönelik yasayı çıkaracak ve en geç 2032 yılı itibarıyla kömürden tamamen çıkacak. Bu süreçte adil bir dönüşüm sağlamak adına ise ekonomisi kömüre dayalı topluluklarını ve işçileri desteklemek için sosyo-ekonomik önlemler alacak. Kömürden çıkış kapsamında, Romanya, karada ve denizde rüzgar elektrik santralleri kurarak rüzgârdan elektrik üretimine yapılan yatırımlarını artıracak.

Şimdiye kadar Avrupa Birliği’ne üye 14 ülke kömür kullanmayı tamamen bıraktı veya 2030 yılından önce bunu yapmayı taahhüt etti.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/romanya-2032ye-kadar-komurden-asamali-olarak-cikma-taahhudu-verdi/

 

5 Haziran 2021 – Yapı Kredi Kömürü Finanse Etmeyeceğini Taahhüt Etti

Türkiye’nin ilk özel bankası olan Yapı Kredi, İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçiş doğrultusunda kömür madeni ve kömürlü termik santral projelerini finanse etmeyeceğini beyan etti. Özellikle Avrupa ülkeleri tarafınca benimsenen kömürden çıkış politikalarını desteklemek amacıyla birçok firma gibi Yapı Kredi de kömürü finanse etmeyerek sürdürülebilirlik çerçevesinde çalışmalara ağırlık verecek. Yapı Kredi CEO’su 2020 yılı sonu itibarıyla portföylerinin %43’ünü yenilenebilir enerji projelerinin oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/yapi-kredi-komuru-finanse-etmeyecek/  

 

10 Haziran 2021 – Türkiye Kömür ve Doğalgaz İthalatını Güneş Enerjisi Kapasitesiyle Sonlandırabilir

Solar3GW isimli bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan “Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü: 2020 Sonrası Büyüme İçin İş Modeli Önerileri” raporuna göre; Türkiye’nin güneş enerjisindeki kurulu gücü Mayıs 2021 itibarıyla 7 GW’ı aştı. Rapor, Türkiye’de güneş enerjisinde her yıl 3 GW’lık kapasite oluşturulmasıyla kömür ithalatının dokuz yılda sıfırlanabileceği ve bunu takiben 8,5 yılda da doğalgaz ithalatı bitebileceğini ortaya koyuyor.

Güneş enerjisinde her yıl 3 GW kapasite kurulması hedefinin baz alındığı raporda, güneş enerjisi sektörü öztüketim ve ticari temelli olmak üzere iki ana kırılımda ve beş iş modeliyle ele alındı. Bu iş modelleri öztüketim modeli, lisanslı-ihaleli-teşvikli model, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA), Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşması ve ihalesiz-teşviksiz-lisanslı modelleri şeklinde sıralandı.

Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, rapora ilişkin; “Önerdiğimiz bu üç model, Türkiye’nin yerli ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçlayan politikasıyla tam uyumlu. İklim değişikliğiyle mücadelede de güneş enerjisinin son derece etkin bir şekilde kullanılması öngörülüyor. Serbest piyasa dinamikleri çerçevesinde herhangi bir teşvike ihtiyaç duymadan işleyebilecek bu modeller sayesinde Türkiye elektrik piyasası çağın ihtiyaçları doğrultusunda gelişimini sürdürebilecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/yeni-calisma-turkiye-komur-ve-dogalgaz-ithalatini-yilda-3-gw-gunes-enerjisi-kapasitesiyle-sifirlayabilir/ 


14 Haziran 2021 – G7 Ülkeleri Kömürden Elektrik Üretimine Devlet Desteğini Sonlandırmayı Vaat Etti

G7 ülkeleri 2021 sonuna kadar kömürden elektrik üretimine doğrudan verilen devlet desteğini sonlandırmayı vaat etti. Birleşik Krallık’ta bir araya gelen, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan yedi ülke, ilk kez küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmak amacıyla uzun ve kısa vadeli iklim hedefleri üzerine anlaşma sağladılar. Ülkeler zirvenin ardından yayımladıkları bildiride, kömüre yapılan uluslararası yatırımların derhaldurması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca ülkeler bu bildiriyle birlikte daha temiz enerjiye geçiş kapsamında iklim finansmanı katkılarını artırma taahhütlerini de teyit ettiler.

Kaynak: https://www.enerjigunlugu.net/g7-ulkeleri-komure-destegi-sonlandiriyor-43230h.htm


24 Haziran 2021 –Yenilenebilir Enerji Maliyetinin Düşmesi Kömüre Darbe Vuruyor 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayımlanan bir rapora göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyeti yeni ve bazı mevcut kömürlü elektrik santralleri baltalıyor. Rapora göre, daha düşük maliyetli yenilenebilir enerji sayesinde kömürle çalışan mevcut kapasitenin 800 gigawatt’a kadarı, yılda 32 milyar dolara kadar tasarruf sağlayarak karbondioksit emisyonlarını 3 gigatona kadar azaltacak yeni yenilenebilir enerji kapasitesi ile değiştirilebilir. IRENA yıllık yenilenebilir enerji üretim maliyetleri raporunda, “Güneş fotovoltaik (PV) ve kara rüzgârı maliyetleri düştüğünden, yeni yenilenebilir kapasite fosil yakıtla çalışan kapasiteden yalnızca giderek daha ucuz olmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut kömürle çalışan elektrik santrallerinin tek başına işletme maliyetlerini giderek daha da azaltıyor” ifadesi de yer alıyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/yeni-calisma-yenilenebilir-enerjinin-dusen-maliyeti-komure-darbe-vuruyor/

 

 

 

Paylaş

Benzer Yayınlar