RAPORLAR

           
     1. "Termik Santrallerin Hava Kirliliği Modellemesi: Çanakkaleve Biga Yarımadası," TEMA Vakfı, 2017
          

          


 2. "Termik Santrallerin Maliyeti: Alternatif Bir Değerlendirme,"       Ekoloji Kolektifi, 2017
        

             

     3. "Türkiye'de Hava Kirliliği: Kara Rapor," Temiz Hava Hakkı Platformu, 2016
         

             
4. "İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklimTaahhüdünün Değerlendirmesi", New Climate Institute, CAN Europe, 2016
         
  

     5. "Ödenmeyen Sağlık Faturası: Türkiye'de Termik SantrallerBizi Nasıl Hasta Ediyor," HEAL (Sağlık ve Çevre Birliği), 2015


     6. Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri," WWF, İPM, 2015                                                   
         


 

              9. "Türkiye’de Kömür ve Yenilenebilir Enerji Teşvikleri" Sevil Acar, Lucy Kitson ve Richard Bridle, Mart 2015 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     10. "Yükseliş ve Çöküş 2018 Küresel Kömürlü Termik Santral Kapasitesi          Takibi" Christine Shearer, Neha Mathew-Shah, Lauri Myllyvirta, Aiqun Yu ve Ted Nace